Bouwsector heeft vertrouwen in de toekomst

Bouwsector heeft vertrouwen in de toekomst

MKB bouwsector

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS blijkt dat het vertrouwen van ondernemers in het midden-kleinbedrijf (MKB) hoog is en dat ze ook positief zijn in hun verwachtingen voor komend jaar. Vooral in de bouwsector is het ondernemersvertrouwen het hoogst.

Positieve verwachtingen voor 2017

MKB-ondernemers verwachten in 2017 een hogere omzet te realiseren, meer investeringen te kunnen doen en een stijging van de werkgelegenheid. Het ondernemersvertrouwen van MKB-ondernemers is aan het begin van het vierde kwartaal hoger dan een kwartaal eerder. Wel valt op dat vooral grotere MKB-bedrijven (50 – 250 werknemers) optimistischer zijn dan kleinere MKB-ondernemingen (5 – 50 werknemers). In het kleinbedrijf is 21% van de ondernemers positief over de omzetontwikkeling; in het middenbedrijf ligt dat percentage op 39%. Ondernemers uit het grootbedrijf zijn nóg positiever over de omzet, export en personeelssterkte.

Hoog ondernemersvertrouwen

In het vierde kwartaal kwam het vertrouwen van MKB-bedrijven uit op 9,3, een stijging van 1,5 punt in vergelijking met het begin van het derde kwartaal. Het ondernemersvertrouwen van het MKB ligt daarmee op ongeveer hetzelfde niveau als die van het bedrijfsleven als geheel (9,2). Vooral de ondernemers in het kleinbedrijf zijn optimistisch gestemd (9,6), terwijl zij juist tot en met de eerste helft van 2016 het minst positief waren.

Bouwsector

Het ondernemersvertrouwen is in alle MKB-sectoren hoog, maar het hoogst in de bouwsector (20,6). Wanneer ook grootbedrijven in de bouwsector in de peiling worden meegenomen, komt het vertrouwen nóg hoger uit (28,7). Ook van ondernemers in de horeca, onroerend goedsector, handel, informatie en communicatie is het vertrouwen gestegen in vergelijking met het derde kwartaal.

Hoe zit het met de zzp’er in de bouwsector?

Het is maar de vraag of bovenstaand optimisme ook bij de zzp’er in de bouwsector aanwezig is. Uit een inventarisatie van het FD begin deze maand bleek dat grote bedrijven in de bouwsector, het bankwezen en andere sectoren in hoog tempo hun relaties met zzp’ers verbreken door toedoen van de Wet DBA. Naar schatting verliezen vele duizenden zzp’ers hun opdracht. Zo is bijvoorbeeld Dura Vermeer aan een grote schifting bezig. “Wat wel en niet mag, is onduidelijk. Als we de wet strak zouden toepassen, zou de helft van onze zzp-inhuur niet meer mogen”, reageert Boot van Dura Vermeer bij FD. Dura Vermeer heeft zo’n 800 zzp’ers aan het werk, en daarnaast zijn er nog heel veel zzp’ers die via onderaannemers voor het bouwbedrijf aan de slag zijn.