DBA: Brief Belastingdienst lost niets concreets op

DBA: Brief Belastingdienst lost niets concreets op

Brief Belastingdienst Wet DBA

Zo’n 550.000 zzp’ers die vroeger een VAR-verklaring hadden, ontvingen in januari j.l. een brief van de Belastingdienst over wat het uitstel van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) nu precies inhoudt. Deze poging tot verduidelijking moet de onrust van zzp’ers en hun opdrachtgevers wegnemen. Maar is de Belastingdienst hierin geslaagd?

Wat schrijft de Belastingdienst?

In haar brief meldt de fiscus nog eens heel duidelijk dat er in ieder geval al tot 1 januari 2018 geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opgelegd zullen worden aan zzp’ers en hun opdrachtgevers die er niet in zijn geslaagd om aan te tonen dat er geen sprake is van een gezagsverhouding.

Voorts geeft de Belastingdienst aan dat ze zich door alle ontstane onrust realiseert dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Het is aan het (nieuwe?) kabinet om te onderzoeken welke criteria belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst en hoe deze concreter / anders ingevuld kunnen worden. Al is hierbij haast geboden, toch houdt de fiscus een slag om de arm: is dit onderzoek op 1 januari 2018 nog niet afgerond, dan zal de handhaving van de Wet DBA nog verder uitgesteld worden.

Dus wat nu? Je kunt weer met een gerust hart zaken doen met jouw opdrachtgever(s). Je mag hiervoor werken met een modelovereenkomst, zodat je met jouw opdrachtgever goede afspraken op papier kunt zetten. In afwachting dat de criteria uit de arbeidswetgeving aangepast worden, hoef je jouw modelovereenkomst niet meer voor te leggen aan de Belastingdienst (mag wel). Mocht achteraf toch blijken dat er sprake is / was van loondienst, dan zal de Belastingdienst hier geen financiële gevolgen (naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen) aan koppelen.

Uitzondering voor kwaadwillenden

Evidente kwaadwilligen die opzettelijk een situatie van duidelijke schijnzelfstandigheid laten ontstaan en/of voortbestaan om hierdoor op een oneerlijke, listige, valse manier financieel voordeel te behalen, laat de Belastingdienst echter niet gevrijwaard. De Belastingdienst blijft met andere woorden jagen op ernstige gevallen in een context van fraude, opzet, zwendel en zal hen wel naheffingsaanslagen, boetes en correctieverplichtingen opleggen.

Volgens staatssecretaris Wiebes heeft de Belastingdienst 7 opdrachtgevers uit verschillende sectoren in de smiezen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook écht al heeft opgetreden. Het blijkt namelijk nog niet zo gemakkelijk om het dossier rond te krijgen. De Belastingdienst moet nog gesprekken voeren met de opdrachtgevers om te kijken of er sprake is van schijnzelfstandigheid en zo ja, aanvullend onderzoek op locatie voeren om de kwaadwillendheid te onderbouwen.

Geen verdere vragen?

Op de 550.000 verstuurde verduidelijkingsbrieven heeft de Belastingdienst geen enkele reactie gekregen. Ook in het reguliere verkeer met opdrachtgevers, zelfstandigen en brancheorganisaties komen er ‘nauwelijks meer vragen’ over de opschorting van de Wet DBA. Volgens de woordvoerster van het Ministerie van Financiën is er dan ook niet veel meer te merken van onrust en onzekerheid bij zzp’ers en hun opdrachtgevers.

Dat beeld strookt niet helemaal met wat ZZP Barometer opving bij 1.500 zzp’ers. Niet minder dan 88% van de zzp’ers vindt dat de wetgeving aangepast moet worden en 70% van hen wacht af wat de politiek gaat beslissen over de Wet DBA, vooraleer ze actie gaan ondernemen. Het aantal zzp’ers die erover nadenken om in loondienst te gaan door de Wet DBA, is wel flink gedaald (naar 3%).