Dertig dagen betaaltermijn moet nog meer norm worden

Dertig dagen betaaltermijn moet nog meer norm worden

Betaaltermijn dertig dagen norm

Sinds 1 juli waren ‘onredelijk lange betalingstermijnen’ van meer dan 60 dagen al officieel verboden. Goed nieuws voor mkb-ondernemers die regelmatig met grote opdrachtgevers zaken doen en zich geconfronteerd zagen met oplopende betalingstermijnen van 90 en zelfs 120 dagen. Maar 60 dagen is op zich nog lang om op je geld te moeten wachten. Het initiatief Betaalme.nu heeft net de kaap van 50 grote aangesloten organisaties overschreden; organisaties die zich engageren om voor mkb-ondernemers een betaaltermijn van maximaal 30 dagen te hanteren.

Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen

Op 1 juli 2017 trad de “Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen” in werking. Dankzij deze wet kunnen grote bedrijven / opdrachtgevers hun sterke positie minder makkelijk misbruiken om bij mkb-dienstverleners extreem lange betaaltermijnen af te dwingen. Dat was nodig omdat betaaltermijnen van 90 en zelfs 120 dagen eerder regel dan uitzondering waren en deze praktijk mkb-ondernemers vaak nodeloos in moeilijkheden brengt.

De wettelijke norm voor de duur van betaaltermijnen is 30 dagen. De wet zorgt ervoor dat betaaltermijnen van langer dan 60 dagen die na 1 juli 2017 afgesproken worden in een contract tussen grote opdrachtgever en mkb-dienstverlener, nietig zijn en automatisch omgezet worden naar 30 dagen. Wanneer opdrachtgevers de betaaltermijn overschrijden, mag de mkb-dienstverlener meteen de wettelijke handelsrente als schadevergoeding opeisen. Je hebt tot 1 juli 2018 om langlopende, bestaande contracten die deze wettelijke verplichting omzeilen, aan te passen.

De wet ziet een opdrachtgever als ‘groot’ wanneer hij aan twee van drie mogelijk criteria voldoet: (1) waarde van activa op de balans is groter dan 20 miljoen euro; (2) de netto omzet over het boekjaar is groter dan 40 miljoen euro; (3) het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is groter dan 250 werknemers. Voldoet jouw ‘grote’ opdrachtgever niet of slechts aan één van de bovenstaande criteria, dan is het verbod op betaaltermijnen langer dan 60 dagen op dit bedrijf niet van toepassing.

Betaalme.nu

Een betaaltermijn van 60 dagen is op zich nog altijd lang; zeker aangezien wettelijk een betaaltermijn van 30 dagen als norm wordt gezien. Bovendien kun je nu weinig beginnen tegen een opdrachtgever die onder deze wet niet als ‘groot’ wordt beschouwd en je wel voor het blok zet om een nog langere betaaltermijn te accepteren.

Steeds meer grote bedrijven zijn zich bewust van het belang van hun mkb-leveranciers en willen zich engageren om de betaaltermijnen binnen de norm van 30 dagen te laten vallen. Dat bewijst de groei van het initiatief Betaalme.nu. Er hebben zich nu al zo’n 50 grote organisaties aangesloten, die ernaar streven om facturen van mkb-dienstverleners uiterlijk binnen 30 dagen te betalen. Dit betekent dat op dit moment al zo’n 200.000 ondernemers van het kleinbedrijf voor circa 2 miljard euro aan facturen onder het initiatief vallen. Onder de deelnemende bedrijven klinkende namen als Heineken, Randstad, Jumbo, FrieslandCampina, KPN, PostNL, ProRail, Shell, SAP, Koninklijke Philips enz. ‘Doelmatig samenwerken’, ‘fatsoen’, ‘goed voor de ondernemingsgeest’, ‘bijdragen tot een gezonde economie’… zijn motivaties die deze bedrijven aandragen voor hun deelname aan het Betaalme.nu initiatief.

Een vlotte goedkeuring van de facturen is een voorwaarde voor een vlotte betaling. De bedrijven aangesloten bij Betaalme.nu focussen zich hierop. De elektronische factuur is daarbij belangrijk, omdat die facturen dan sneller verwerkt kunnen worden en het risico op vertraging door fouten wordt beperkt.