Helft zzp’ers ziet nieuwe zzp rechtsvorm wel zitten

Helft zzp’ers ziet nieuwe zzp rechtsvorm wel zitten

Eigen zzp rechtsvorm

Om uit de door de Wet DBA ontstane chaos te komen, is één van de mogelijkheden om in een nieuwe rechtsvorm, speciaal voor zzp’ers te voorzien. ZZP Barometer bevroeg een representatieve steekproef van 1.197 respondenten over hoe zij ten opzichte van zo’n nieuwe zzp rechtsvorm staan. Bijna de helft vindt dat er inderdaad een nieuwe rechtsvorm moet komen.

Zzp rechtsvorm creëert duidelijkheid

Wanneer aan zzp’ers een eigen rechtspositie gegeven wordt, komt er vanzelf meer duidelijkheid voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Op dit moment moet een zzp’er steevast aantonen geen werknemer te zijn en voor eigen rekening en risico te werken. Dit komt omdat in het arbeidsrecht niet bepaald is wanneer iemand ondernemer is. Hierdoor is een grijs gebied ontstaan, want naast de vele zzp’ers die volgens de huidige wetgeving geen werknemer zijn, zijn er nog zoveel andere zzp’ers die juridisch wel als werknemer gezien worden en dus in loondienst (zouden) moeten.

De komst van een specifieke zzp rechtsvorm zou veel van de huidige onduidelijkheid en onzekerheid wegnemen. Bijna de helft (49 procent) van de bevraagde zzp’ers vindt zo’n nieuwe rechtsvorm ‘zelfstandig opdrachtnemer’ dan ook een goed idee. Opvallend is dat het vooral de wat oudere zzp’ers zijn die een dergelijke zzp rechtsvorm zien zitten; gemiddelde leeftijd van de pro-zzp rechtsvorm groep is 54 jaar. Van de zzp’ers tussen 25 en 35 jaar, is slechts 10 procent voorstander van een nieuw juridisch statuut.

Sociale zekerheden individueel regelen

Een ander heet hangijzer op de formatietafel is die van de sociale zekerheden. Discussies tussen voor- en tegenstanders om zzp’ers te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en aan pensioenopbouw te doen, laaien hoog op. Maar hoe denken de zzp’ers er nu zelf over?

Uit de resultaten van de online enquête van ZZP Barometer blijkt dat de meerderheid van de zzp’ers (77 procent) vindt dat de overheid bij een nieuwe zzp rechtsvorm ook moet faciliteren dat de zzp’er sociale zekerheden individueel kan regelen. Een groot deel van de zzp’ers wil bijvoorbeeld pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, waarbij de opdrachtgever een opslag bovenop het tarief van de ‘zelfstandig opdrachtnemer’ betaalt. Bijna een kwart van de zzp’ers (23 procent) is het hier niet mee eens en is van mening dat de overheid zich met dit soort zaken niet moet bemoeien. Zelfstandigen dragen in hun visie zelf de verantwoordelijkheid om al dan niet risico’s op te vangen.