Meer zzp’ers verzekerd tegen aansprakelijkheden

Meer zzp’ers verzekerd tegen aansprakelijkheden

zzp'ers verzekeren aansprakelijkheden

Fouten maken is menselijk. Maar omdat fouten wel eens erg grote gevolgen kunnen hebben, kun je er als zzp’er maar beter voor verzekerd zijn. Bijna zeven op de tien zzp’ers (69 procent) zijn tegen aansprakelijkheden verzekerd en bijna de helft (46 procent) heeft zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Dat blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekgroep van 744 zzp’ers door ZZP Barometer in opdracht van Centraal Beheer.

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp’ers

Je verzekeren tegen aansprakelijkheden is vaak een goed idee. Zelfs goede algemene voorwaarden, bieden vaak onvoldoende bescherming. En privéverzekeringen bieden geenenkele dekking bij schade waarvoor je verantwoordelijk bent tijdens de uitoefening van jouw werk. Je kunt een Aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB-verzekering) en een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) afsluiten.

Met een AVB-verzekering verzeker je je tegen de financiële risico’s die voortvloeien uit de schade aan personen en goederen die je hebt aangericht. Zzp’ers en freelancers krijgen steeds vaker een schadeclaim als er schade is aangericht tijdens de werkzaamheden; ook als je sommige zaken nooit had kunnen voorzien. Een schadeclaim kan al snel in de hoge cijfers lopen en soms zelfs het voortbestaan van jouw zaak hypothekeren. Sommige opdrachtgevers eisen dan ook dat je een AVB-verzekering hebt, vooraleer ze met je in zee gaan.

Met een BAV-verzekering ben je beschermd tegen de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten, nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, verkeerde handelingen, gebrekkige adviezen enz. tijdens het uitoefenen van jouw werk. Misschien heb je je niet gehouden aan de privacy of geheimhoudingsplicht? Misschien zijn er door jouw handelen documenten of data beschadigd of verloren? Misschien heb je de intellectuele eigendomsrechten (auteurs- of merkrecht) geschonden? Ook al bedoelde je het goed of gebeurde het onopzettelijk, jouw opdrachtgever kan een claim tegen je indienen en ook die claim kan tot verstrekkende gevolgen leiden in de vorm van juridische kosten en reputatieschade. Met een BAV ben je niet alleen beschermd tegen de aanspraken tot schadevergoeding maar ook gedekt voor veel juridische kosten. Bovendien krijg je ondersteuning bij de verdediging van jouw belangen. Veel opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus stellen de BAV-verzekering verplicht.

Aansprakelijkheden steeds beter verzekerd

Steeds meer zzp’ers hebben hun aansprakelijkheden verzekerd: 67 procent beschikt over een AVB-verzekering en 48 procent over een BAV-verzekering. De groep zzp’ers die beide aansprakelijkheden gedekt hebben, groeit. Nu is 46 procent van de zzp’ers verzekerd voor zowel beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheden; drie jaar geleden was dat slechts 30 procent.

Zzp’ers die een BAV-verzekering afsluiten zijn in de meeste gevallen werkzaam in de bouw- en installatiesector (78 procent), in de zorg (70 procent) en in de zakelijke dienstverlening (55 procent). Zzp’ers met een AVB zijn vooral werkzaam in ICT en internet (83 procent), in de techniek (75 procent) en in de zakelijke dienstverlening (71 procent).

Wanneer zzp’ers gevraagd worden waarom ze zich niet voor aansprakelijkheden hebben verzekerd, geven ze vooral aan dat ze de kosten te hoog vinden, dat ze het risico anders gedekt hebben (bijvoorbeeld via een buffer of partner) of dat ze er geen middelen voor beschikbaar hebben. De hoogte van de uitkering en het gebrek aan flexibiliteit spelen meer een rol bij het niet afsluiten van een AVB dan van een BAV.