Nieuw meldpunt DBA problemen geopend

Nieuw meldpunt DBA problemen geopend

wiebes

Om een duidelijker beeld te krijgen van de problemen die zzp’ers ondervinden na de invoering van de Wet DBA, opende de Belastingdienst in samenspraak met staatssecretaris Eric Wiebes op 19 september 2016 een meldpunt. Hier kun je terecht als je moeilijkheden ondervindt met de modelovereenkomsten. Maar voor CDA Kamerlid Pieter Omtzigt wekt dit geen vertrouwen. Hij heeft daarom samen met ondernemersorganisatie ONL een eigen meldpunt geopend.

Onafhankelijke inventarisatie van de problemen

Veel zzp’ers en opdrachtgevers klagen steen en been sinds de invoering van de Wet DBA. Zzp’ers lopen opdrachten en dus ook inkomsten mis en krijgen met extra bureaucratie te maken. Het tempo van de Belastingdienst bij het nakijken van de ingezonden modelcontracten ligt erg laag en als er dan al eens een beslissing volgt, dan is die meestal negatief. Van de 4.700 ingediende verzoeken is er tot nu toe nog geen 10% goedgekeurd.

ONL en Omtzigt zijn van mening dat veel zzp’ers afzien van het gebruiken van het meldpunt bij de Belastingdienst, omdat het niet anoniem is. Ze moeten namelijk hun burgerservicenummer opgeven bij het melden van hun klacht. Problemen melden bij dezelfde instantie die uiteindelijk ook gaat controleren of er sprake is van een arbeidsrelatie, wekt niet echt het vertrouwen, zijn ONL en CDA van mening.

Waardevolle input voor zzp-Kamerdebat

Op de website van het ONL staat nu een nieuw meldpunt, met als doel tot een goede en structurele inventarisatie van de problemen te komen. “Ik heb liever enige tientallen goed onderbouwde berichten dan duizenden snelle berichten. Dus: precieze indicaties waarom modelcontracten wel of niet werken, of mensen meer of minder opdrachten gekregen hebben en hoe de wet voor hun specifieke beroepsgroep verbeterd kan worden”, aldus Pieter Omtzigt.

Als zzp’er kun je tot 1 december jouw verhaal doen op het meldpunt. Half december worden de resultaten meegenomen naar het zzp-Kamerdebat.