Sociale positie ZZP’er moet versterken

Sociale positie ZZP’er moet versterken

Jaws
DE positie van ZZP’ers in Nederland moet op verschillende punten drastisch verbeteren. Onder andere op het gedied van sociale zekerheid is de positie van de ZZp’er uiterst kwetsbaar. Ook moeten barrières om personeel vast in dienst te nemen worden aangepakt.

Aanbevelingen Europese Commissie

Dat is een van de aanbevelingen van de Europese Commissie aan het adres van Nederland. Elk jaar toetst het dagelijks bestuur van de EU het economisch beleid van de landen en kijkt of de (euro)landen voldoen aan de Europese normen voor begrotingstekort en staatsschuld. Nederland krijgt dit jaar drie aanbevelingen. Zo vreest Brussel dat Nederland zonder aangepast beleid zal afwijken van gestelde begrotingsdoelstellingen. Dat zou dan ook, dit en volgend jaar, moeten worden gecorrigeerd. Werk aan de winkel dus voor minister Dijsselbloem die verantwoordelijk is voor het sociale beleid in Nederland.

Pensioenfondsen

Ook moet Nederland maatregelen nemen om pensioenfondsen transparanter, schokbestendiger en eerlijker voor alle generaties te maken. Ook de huizenmarkt blijft een aandachtspunt. Het blijft nog steeds erg lastig om als ZZP’er een lening of een hypotheek te verkrijgen.

Dijsselbloem

In een reactie laat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) weten dat ”de Nederlandse begroting er steeds beter voorstaat”. Hij voegt toe dat de regering ”zal zorgen dat we aan de eigen en de Europese begrotingsafspraken blijven voldoen”.