betaaltermijnen

betaaltermijnen

Financieel Nieuws
Sinds 1 juli waren ‘onredelijk lange betalingstermijnen’ van meer dan 60 dagen al officieel verboden. Goed nieuws voor mkb-onderne ...
0

Financieel Nieuws
Op 9 maart 2017 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel waarmee extreem lange betaaltermijnen tegengegaan worden. Grootbedr ...
0