DBA

DBA

Algemeen
Om uit de door de Wet DBA ontstane chaos te komen, is één van de mogelijkheden om in een nieuwe rechtsvorm, speciaal voor zzp’ers ...
0

Algemeen Nieuws
Donderdag 29 juni 2017 vond het Tweede Kameroverleg in de Commissie Financiën plaats. Demissionair staatssecretaris van Financiën ...
0

Financieel Nieuws
Dat er in Tweede Kamercommissies geen grote beslissingen meer genomen worden of politieke vergezichten verwacht kunnen worden, is ...
0

Nieuws
Tjebbe Van Oostenbrugge (directeur Brainnet) stelt zich op de website zzpkiest.nu hardop de vraag waarom arbeidsmarktkwesties toch ...
0

Nieuws Onderzoek
Uit de ING Ondernemersindex komt naar voren dat MKB’ers weer volop vertrouwen hebben in de in financiële resultaten en positief ki ...
0

Nieuws
Staatssecretaris Eric Wiebes wil ‘versneld’ actie ondernemen om de problemen van zzp’ers naar aanleiding van de Wet DBA op te loss ...
0

Nieuws
Om een duidelijker beeld te krijgen van de problemen die zzp’ers ondervinden na de invoering van de Wet DBA, opende de Belastingdi ...
0

Nieuws
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) blijft de gemoederen flink beroeren. Op een ondernemersbijeenkomst in Den Haa ...
0

Algemeen Nieuws
Sinds de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op 1 mei 2016, vinden veel opdrachtgevers het “te ris ...
0

Algemeen Onderzoek
Uit een onlangs gehouden onderzoek onder 1.000 zzp'ers in verschillende branches blijkt dat ruim 90 % van deze zzp’ers die nu met ...
0

Nieuws
Eric Wiebes van Financiën stuurt deze maand iedere ZZP'er een brief om ze te informeren over het verdwijnen van de Verklaring Arbe ...
0