ZZP Scout

ZZP Scout

Algemeen
Met de afkorting ZZP wordt Zelfstandige Zonder Personeel bedoeld. In de praktijk wordt echter ook vaak het woord freelancer gebrui ...
0