Wat is de politiek van plan met de zzp’er?

Wat is de politiek van plan met de zzp’er?

politiek

De zomervakantie is nog niet voorbij maar intussen publiceren de diverse politieke partijen hun programma’s al voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat hebben 50PLUS, de PVV, D66 en de Piratenpartij in petto voor de zelfstandigen zonder personeel?

50 PLUS

Lijsttrekker Henk Krol doet overkomen alsof hij zich erg bekommert om de vooral wat oudere zzp’ers maar in het programma van zijn partij zien we hier weinig van terug.  Vooral het MKB en het groeiend aantal “zelfstandigen zonder bedrijf” (sic) vormens volgens Krol en zijn 50PLUS partij de basis van onze economie. Deze ondernemers hebben recht op meer steun, bescherming en hulp van de overheid. Bijvoorbeeld in de vorm van “een pensioenfonds voor ondernemers”.

PVV

Geert Wilders en zijn PVV heeft de zzp’er in zijn geheel niet opgenomen in zijn programma. Het lijkt erop dat de zzp’er door de PVV in een lijstje is geplaatst waar geen belasting geld meer naartoe mag.

D66

De sociaal liberalen staan zo lijkt het direct achter de zzp’er. Het belangrijkste standpunt, zo vindt D66, is dat de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties die voor zo veel onrust blijkt te zorgen, moet daarom worden ingetrokken.  De VAR moet volgens D66 in een vereenvoudigde vorm terugkomen die beter te handhaven zal zijn. Wat betreft D66 moet de zzp’er een belangrijke plaats in ons economie verkrijgen. Ook de zelfstandigenaftrek moet worden gehandhaafd. Weliswaar met een toeslag om de concurrentie met de werknemer gelijkwaardig te maken. Verder is de partij voor een soort nationaal scholingsfonds, waar ook zzp’ers “vouchers” voor zouden moeten krijgen.

Piratenpartij

De Piratenpartij en haar lijsttrekker Ancilla van der Leest wil nastreven dat er in elk geval een hoop bureaucratie moet worden opgeruimd voor zzp’ers. Echter haar achterban is voorstander van een verplicht minimum loon en een verplicht pensioen.