Werkgelegenheid bouwsector trekt aan in 2017

Werkgelegenheid bouwsector trekt aan in 2017

bouwsector

2017 begint hoopvol! Eerder meldden we al dat MKB-ondernemers vertrouwen hebben in komend jaar en nu blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS) dat Nederlandse werkgevers verwachten dat de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2017 verder zal toenemen. Beide onderzoeken melden dat vooral in de bouwsector positieve geluiden weerklinken.

Bouwsector floreert

Volgens de MEOS Q1-enquête verwachten werkgevers een stijging van het nettowerkgelegenheidscijfer met 5%. Zo positief zijn bedrijven niet meer geweest sinds het crisisjaar 2008.

Vooral in de bouwsector krijgt de tewerkstelling een grote boost. Waar de werkgelegenheidscijfers afgelopen kwartaal nog op -4 bungelden, stijgen ze in het eerste kwartaal van 2017 naar +11. Eerder bleek ook al uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS dat MKB bedrijven en grootbedrijven in de bouwsector vol vertrouwen zijn over 2017. Volgens José Brenninkmeijer, COO ManpowerGroup Nederland, toont dit aan dat werkgevers in de bouwsector, na eerdere herstelsignalen vanwege de aantrekkende huizenmarkt, nu ook echt voldoende vertrouwen hebben om opnieuw werknemers aan te nemen.

Meer vacatures vragen om meer talenten

Dat er weer meer vacatures komen in de bouwsector is op zichzelf positief. Maar de vraag is of al deze vacatures wel ingevuld kunnen worden. Uit de Talent Shortage Survey 2016-2017 van ManpowerGroup blijkt dat er Nederland een nijpend tekort is aan technici en gespecialiseerde vaklieden, zoals elektriciens, timmerlieden, lassers, metselaars, stukadoors en loodgieters. Ook machineoperators in de productie zijn lastig te vinden. “Er is een groeiende kloof tussen de kennis en vaardigheden waar de markt naar op zoek is en de kennis en vaardigheden die worden aangeboden”, aldus Brenninkmeijer. De werkgevers die in het onderzoek bevraagd werden, geven aan dat zich vooral te weinig sollicitanten melden (35%), of dat sollicitanten niet de nodige ‘harde’ vaardigheden (20%) of ervaring (18%) kunnen voorleggen

Opleiding noodzakelijk

Steeds meer werkgevers investeren in opleiding om toch over de nodige specialistische kennis te beschikken. Maar liefst 55% van de werkgevers biedt training en ontwikkeling aan de huidige werknemers. Bijna 1 op 2 werkgevers onderzoekt alternatieve wervingsstrategieën en 4 op de 10 werft buiten de talentpool. Volgens Brenninkmeijer wordt het steeds belangrijker dat arbeidskrachten over voldoende groei- en leervermogen beschikken. “De inzetbaarheid van werknemers hangt steeds minder af van wat een werknemer al weet of kan, maar steeds meer van het vermogen om te leren en dit toe te passen.”