ZZP’er minder vaak een burnout

ZZP’er minder vaak een burnout

burnout zzp

Uit onderzoek blijkt dat Zzp’ers minder vaak een burn-out krijgen dan werknemers, maar ze zijn zich wél heel erg bewust van de risico’s.

Toch af en toe opgebrand

In totaal is 92 procent zich bewust van het risico op een burn-out. Opvallend, want ruim 7 procent van de zelfstandigen zonder personeel voelt zich ten minste enkele keren per maand opgebrand door het werk. Onder werknemers is dat ruim twee keer zo veel. Als een zzp’er opbrandt, lopen de kosten natuurlijk veel sneller op vanwege het achterwege blijven van inkomsten. Een derde van de zzp’ers heeft er daarom een verzekering voor afgesloten, blijkt uit het onderzoek in opdracht van een verzekeraar.

ZZP’er heeft andere zorgen

Alhoewel ze zich er minder zorgen over lijken te maken, vinden veel zzp’ers het belangrijk om zich in te dekken tegen bedrijfsaansprakelijkheid. Twee derde heeft er ‘maatregelen’ voor genomen, door bijvoorbeeld geld apart te zetten of een verzekering af te sluiten als er nood aan de man is. 27 procent is zich wel van het risico bewust, maar heeft vertrouwen in een goede afloop en niets geregeld.

De helft van de ondernemers denkt ook serieus na over wat er gebeurt als ze een (te) laag inkomen hebben tijdens hun pensioen, vroegtijdig overlijden en ziek worden. Ongeveer de helft heeft daarvoor gespaard, een verzekering afgesloten of zijn zaakjes op een andere manier geregeld.