Van ZZP naar ZP

Van ZZP naar ZP

startende zzp'er
Zzp’ers willen niet alleen vrij en flexibel zijn, ze hebben ook grote ambities met hun eigen onderneming, blijkt uit onderzoek in de zakelijke dienstverlening. Met name de jongere generatie hoogopgeleide kennisprofessionals – van 35 jaar of jonger – heeft niet alleen de behoefte om eigen baas te zijn, maar wil ook toe groeien naar een onderneming met medewerkers. Dertig procent van de zzp’ers spreekt de ambitie uit in de nabije toekomst of op langere termijn personeel aan te nemen.

Uit het onderzoek onder honderden zzp’ers blijkt dat de zelfstandig professional in Nederland zeer ambitieus is. In de top 3 van meest genoemde ambities wordt de financiële drijfveer – zoals omzet verhogen, dan wel meer winst maken – het meest genoemd (54%), gevolgd door samenwerken met andere zelfstandigen (38%). De wil om verder te specialiseren in hun vakgebied om een nog betere professional worden, is een ambitie die 36 procent van de respondenten heeft. Deze ambitie leeft vooral bij jongere zp’ers. Ervaren zelfstandig professionals (van boven de 36 jaar) hebben juist een specifieke wensenlijst met bedrijven waar ze ooit nog eens door ingehuurd zouden willen worden (37%). Slechts 1 op de 5 (22%) jonge zp’ers heeft ook zo’n wish list.

ZZP Personeel aannemen is grote ambitie 

Jonge zzp’ers starten aan het zelfstandig ondernemerschap vooral vanwege de wil om eigen baas te zijn, maar geven daarbij ook aan hun onderneming gestart te zijn om dit op te bouwen tot een grote onderneming, zo bleek ook uit onderzoek. Momenteel heeft nog slechts 6 procent van de jonge zzp’ers medewerkers in dienst, versus 14 procent van de oudere professionals. Daar staat tegenover dat maar liefst 30% van de jonge zzp’ers de ambitie heeft personeel aan te nemen, tegenover 9 procent van de oudere zzp’ers.

Veranderingen arbeidsmarkt

Gaandeweg zal dit tot veranderingen op de arbeidsmarkt leiden, verwacht prof. dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg, één van de onderzoekers. “De ambitie om personeel aan te nemen, leeft veel meer onder jonge zelfstandig ondernemers dan onder oudere. In potentie heeft de zzp’er dus enorm veel werkgelegenheid te bieden. De overheid zou de zzp’er dan ook niet moeten zien als bedreiging voor de arbeidsmarkt, maar als motor van werkgelegenheid. Uit het onderzoek blijkt dat zzp’ers binnen de huidige arbeidsjuridische kaders moeite hebben met de stap van zelfstandige zonder personeel naar ondernemer met personeel. Dit zou de overheid veel beter moeten faciliteren.

Term ZZP  achterhaald

De term zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is allang achterhaald, dat blijkt ook weer uit dit onderzoek. In de term zelfstandig professional, oftewel zp’er, herkennen alle ‘echte’ zzp’ers zich veel meer. Ze zijn bewust zelfstandig en dag in dag uit professioneel met hun vak bezig. Een forse groep is ook nog eens ondernemer met de wens personeel aan te nemen.