Zzp’er met doorzettingsvermogen

Zzp’er met doorzettingsvermogen

2016_04_20_20_34_11_Infographic_hoe_vergroot_je_jouw_succes_als_zzp_er_

De belangrijkste succesfactor voor zzp’ers is het doorzettingsvermogen zo blijkt uit onderzoek onder 851 zzp’ers. Na het doorzettingsvermogen is het aansluiten op de behoefte en vraag van opdrachtgevers, en het zelfvertrouwen volgens zzp’ers erg belangrijk. De meerderheid van de zzp’ers (62,5%) is bovendien van mening dat succes aan te leren of zelfs af te dwingen is.

Klanttevredenheid belangrijkst

De zzp’er is naar eigen zeggen pas succesvol als zijn klant tevreden is met zijn product of dienst. Daarnaast vindt de zzp’er het belangrijk dat hij zelf ook gelukkig is met wat hij doet. Bijna alle zzp’ers geven aan dat hun klanten tevreden zijn en dat zij gelukkig zijn met wat ze doen, en zijn daarmee volgens eigen meetlat succesvol.

Drempels

credit-squeeze-522549_1280Tariefdruk, moeite om zichzelf te verkopen en de moeilijke markt zijn de meest genoemde drempels die de zzp’er ervan weerhouden succesvol te zijn. Het is exemplarisch dat de grote meerderheid geen enkele drempel ziet, of dit juist als kans en uitdaging ziet.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 851
zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, mei 2015).