Zzp’ers en freelancers lossen tekort financieel talent op

Zzp’ers en freelancers lossen tekort financieel talent op

Tekort aan financieel talent doet vraag naar zzp'ers stijgen

De vraag naar specialisten groeit in de financiële branche. Financiële instellingen ervaren dat het steeds moeilijker wordt om financiële professionals te werven en zoeken steeds vaker naar tijdelijke arbeidskrachten. Ook het flexibiliseren van de inzet van vaste medewerkers is een strategie die steeds vaker onder de loep genomen wordt. Dit blijkt uit recent onderzoek van Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren.

Stijgende vraag naar financieel specialisten

Driekwart van de HR-professionals in de financiële sector is van mening dat steeds meer werk bij financiële instellingen alleen door specialisten gedaan kan worden. Dit verklaart voor een groot deel de vraag naar flexibele arbeid in de financiële branche. Maar liefst acht op de tien HR-mensen geven de voorkeur aan een flexibele schil dan aan vaste mensen. “Specialisten kunnen immers aangehaakt worden op één of meerdere projecten waar ze waarde toevoegen. Na een bepaalde periode is het project afgerond en de kennis mogelijk overgedragen, maar zit een bedrijf niet aan een vaste kracht vast”, concludeerde Henk Kelder, directeur van detacheerder FBD Bankmensen eind 2016 naar aanleiding van een bevraging van zo’n 50 HR-professionals in de financiële sector.

Ook financieel arbeidsbemiddelaar Robert Half merkt dat steeds meer bedrijven inzetten op tijdelijke arbeidskrachten om het groeiende tekort aan financieel talent op te vangen. Al heeft de grote meerderheid op financiële afdelingen een vast contract (74 procent), het aantal flexwerkers groeit er gestaag. Nu wordt 18 procent van de personele bezetting ingevuld door tijdelijke contracten en nog eens 8 procent door zzp’ers. Bijna twee op de vijf bevraagden (38 procent) denken dat het aantal flexibele krachten in de komende jaren zal stijgen.

Inhuren zzp’ers

Ook in de financiële branche ervaren zzp’ers de nadelige gevolgen van de wet DBA. Uit de bevraging van FBD Bankmensen eind vorig jaar bleek dat de meerderheid van de HR-professionals minder snel geneigd was om zzp’ers in te schakelen uit vrees voor naheffingen en boetes naar aanleiding van de Wet DBA. Ze verkozen detacheren of payrolling.

Wellicht ook daarom dat uit het onderzoek van Robert Half blijkt dat de meeste organisaties op voorhand duidelijke afspraken maken met hun zelfstandige financieel dienstverleners. Denk maar aan richtlijnen en contractuele afspraken over de invulling en uitvoering van werkzaamheden, verantwoordelijkheden, vertrouwelijkheid van informatie, concurrentiebeding, beschikbare voorzieningen en verloning. Daarnaast blijken ook veel organisaties richtlijnen te hanteren over het maximaal aantal in te zetten zzp’ers en de maximale hoeveelheid werkzaamheden die per zzp’er vervuld mag worden.

Flexibilisering vaste medewerkers

Veel financiële professionals zien de voordelen in van flexibel werken. “Je merkt dat er meer in opdrachten dan in banen gedacht wordt: financials vragen zich af waar ze bepaalde kennis halen of bepaalde ervaring opdoen. Daarnaast biedt een flexibel arbeidsbestaan afwisseling, zelfstandigheid en ondernemerschap”, merkt Henk Kelder van FBD Bankmensen op naar aanleiding van het onderzoeksresultaat dat zes op de zeven HR professionals aangeven dat financiële medewerkers liever flexibel werken dan voorheen.

Ook de onderzoekers van Robert Half merken dat financiële instellingen meer flexibiliteit aan hun vaste medewerkers proberen geven, om aan deze tendens tegemoet te komen. Toch blijkt het in de praktijk nog niet altijd zo gemakkelijk om een meer flexibele invulling van uren, werkzaamheden en werklocatie te organiseren. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld een gebrek aan communicatie, de vereiste van een fysieke aanwezigheid voor het uitvoeren van de taken, een gebrek aan vertrouwen, tekortkomingen in de IT-infrastructuur enz. Tot slot is het ook zo dat zeker niet alle medewerkers openstaan voor verandering en flexibilisering.

Voordelen van meer flexibiliteit voor bedrijven en medewerkers

Meer flexibilisering heeft enkele belangrijke voordelen voor financiële instellingen. Ze kunnen zich niet alleen wapenen tegen het tekort aan financieel talent maar kunnen zo ook efficiënt inspelen op bedrijfsveranderingen en drukkere periodes.

Ook voor medewerkers biedt meer flexibiliteit mogelijkheden. Ze zijn vrijer in hoe ze hun werk structureren en wanneer ze werken. Dit zorgt ervoor dat ze gemotiveerder blijven. En omdat ze met meer wisselende werkzaamheden in aanraking komen en meer verantwoordelijkheid dragen voor de invulling van hun rol, kunnen ze zich sneller ontwikkelen.